Вход

Потребител
Парола *
Запомни ме

Регистрация

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.
Име
Потребител
Парола *
Повторете паролата *
Email *
Потвърдете имейл *

Защо да изберете нас?

Ние сме  нестандартни, креативни и достъпни; Важен за нас е всеки член – „Човекът при нас е уникат”;

Продължава

Какво правим ние?

Представляваме и защитаваме нашите членове; Посредници сме в преговорите с различни институции;

Продължава

Работно облекло при втори ТД

СТАНОВИЩЕ

Относно:Получаване на представително облекло при втори трудов договор.

     Разпоредбата на чл.3 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло предвижда, че работно облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа. Наредбата не ограничава ползването на работно облекло и по трудов договор за допълнителен труд. На кого и какво работно облекло да се предостави се решава от работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд при работодателя.
   Подобна разпоредба се съдържа в НАРЕДБА № 1 от 9 април 2012 г.

за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

Според Чл. 5 от горецитираната наредба: Лице от педагогическия персонал, което работи на непълно работно време, има право на сума за представително облекло пропорционално на определената в трудовия му договор продължителност на работното време. 

Конкретната стойност на представителното облекло се определя от директора за всяка календарна година в съответствие с бюджета на детската градина, училището или обслужващото звено и съобразно размерите, договорени в колективен трудов договор.

Относно конкретното запитване: Възпитателят работещ по основен трудов договор на пълно работно време получава, определената стойност за представително облекло от работодателя си по основния трудов договор и сума за представително облекло пропорционално на определената в трудовия му договор продължителност на работното време от 4 часа от работодателя по втория трудов договор по чл 111 от КТ.

                                                                               Адв.Стойчев

                                  

Международна дейност