Вход

Потребител
Парола *
Запомни ме

Регистрация

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.
Име
Потребител
Парола *
Повторете паролата *
Email *
Потвърдете имейл *

Пресконференция по проект на СО

На пресконференция в ЧУ "Дружба" от 10.00 часа на 27.06.2013г. Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа" ще представи резултатите от проект “Изграждане на капацитет за осигуряване на достоен труд, достъп до образование и интеграция в обществото”.

pro-emi21

София, 27.06.2013 г. на пресконференция Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа" ще представи резултатите от проект “Изграждане на капацитет за осигуряване на достоен труд, достъп до образование и интеграция в обществото”, договор BG EIF 2011/01-05.02. Проектът цели разширяване и подобряване на механизмите за координация сред участниците в процеса на интеграция с цел подобряване на изпълнението, координацията и междукултурна компетентност по осъществяването на интеграцията на граждани на трети държави - ГТД в Република България. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Eвропейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави. Общата сума на бюджета за изпълнението на проекта е 57 879,63 лева. По време на втората пресконференция ще бъдат представени резултатите от дейностите по проекта “Изграждане на капацитет за осигуряване на достоен труд, достъп до образование и интеграция в обществото” и възможностите за тяхното реализиране. 

Реализацията на проекта тече три месеца.  Резултатите от проекта допринасят за  повишаване капацитета за работа по въпросите за интеграцията на имигранти сред представителите на отговорните институции за интеграционния процес. Резултатите са свързани с подобрени механизми за координация сред ключовите участници в процеса на интеграция на ГТД и подобряване общото състояние и политиката по интеграция на имигранти /ГТД/ в национален мащаб

За Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа: Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа е създаден 1989 г. Утвърден е като коректив на държавната политика в областта на образованието и в обществено-политическия живот на страната. Синдикат "Образование" има за цел и предмет на дейност защитата правата, достойнството и професионалните интереси на своите членове, които са над 16 000. Синдикатът работи за демократизиране, хуманизиране и деидеологизиране на средното образование в България, чрез демократични промени в законодателството, ръководството и управлението на образованието. Синдикат "Образование": • представлява и защитава своите членове; • е посредник в преговорите с различни институции; • е медиатор при разрешаване на трудово-правни спорове; • повишава квалификацията на членовете си чрез обучения; • участва в международни прояви, свързани с дейността си; • е член на различни международни синдикални организации