Вход

Потребител
Парола *
Запомни ме

Регистрация

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.
Име
Потребител
Парола *
Повторете паролата *
Email *
Потвърдете имейл *

Защо да изберете нас?

Ние сме  нестандартни, креативни и достъпни; Важен за нас е всеки член – „Човекът при нас е уникат”;

Продължава

Какво правим ние?

Представляваме и защитаваме нашите членове; Посредници сме в преговорите с различни институции;

Продължава

Балканска конференция

bc-1

 

Синдикат "Образование" беше съорганизатор на балканска конференция.

 

От 22 до 24 януари 2014г. в хотел „Рила“, гр. София, се проведе Балканска конференция на учителските синдикати от региона на тема: „Младите учители – привличане и задържане в учителската професия и мотивация за членство в синдикалната организация“. Присъстваха делегации от Словения, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и СБУ към КНСБ.

 

 

Гости на конференцията бяха д-р Константин Тренчев – президент на КТ „Подкрепа“, г-н Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ, г-жа Емилия Тошева – държавен експерт МОН, г-н Емил Миков – главен експерт в дирекция „Образование“ към Столична Община, г-жа Милена Тодорова – старши експерт в РИО София-град и г-н Асен Александров – директор на 51 СОУ, гр. София.

 

 

 

Господин Юлиян Петров – председател на  Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, откри конференцията. Гостите поздравиха участниците, след което започнаха презентациите на представителите на различните държави-участнички.

 

 

 

Македония: Образователната система на Република Македония беше представена от г-н Дойчин Цветановски, почетен президент на Македонския учителски синдикат /СОНК/. Той сподели, че и в тяхната страна авторитетът на учителя е на много ниско ниво. Младите хора, които не са приети в други специалности, се записват в педагогическите факултети. Съществува демографски проблем, раждат се малко деца и младите учители са такава рядкост, сравнена само с броя на японците в Македония. По тази причина броят на учениците в паралелките се намалява, за да се запазят работните места на учителите. Заплатите са около 400 евро. Няма разлика в заплащането между младите и останалите учители, а само в прослуженото време, което е валидно за цялата страна. Възрастта за пенсиониране е 64 години за мъже и за жени, като борбата е поне жените да се пенсионират на 62 години. До 2002 година средната заплата е била 150 евро, не е имало КТД –та и закон за образованието. С много стачки и протести през последните 3-4 години са успели да накарат от ресорните министри и цялото правителство да гледат по друг начин на образованието. Сега имат сключено КТД, който е със силата на закон. От БВП  за образование са заделени 4% и борбата е за 1-2 години да достигне 5%.

 

 

 

Сърбия: Състоянието на образователната система в Сърбия беше представено от г-н Александър Ничич. Проблемът за липса на млади учители не стои пред страната. Професията е желана и предпочитана от младите хора. Средната заплата е от 450 евро, което е достатъчен стимул те да учат за учители. Проблемът е в синдикализирането им. През миналата година в техния трудов кодекс правителството е внесло 150 промени, на които синдикатите са възразили по 140 от тях, защото тези промени много дискредитират синдикалната дейност. Приоритет на синдиката е да работи за включване на младите специалисти в неговите дейности и привличането им за членове. За целта се организират екскурзии, срещи със синдикати от други държави, семинари за усъвършенстване. Работи се и по проект с тази цел. Разработва се всичко интересно за тях, оказва им се подкрепа и помощ. В крак с разитието на IT технологиите и отчитането на изключителното им използване от младите, централата на синдиката е задължила всеки регион да има свой сайт, на който да качват всички дейности, защото всеки регион има свои специфични проблеми. В органицзацията членуват 14 000 членове от всички области на сектора – начално, средно, висше образование.

 

 

 

Словения: Госпожа Йелка Велички – президент на Съюза на учителите в Словения, подчерта, че усилията на техния синдикат са в посока за запазване правата на хората. В условията на криза, въпреки замразяването на заплатите, жизниният стандарт не се е понижил. За образование от БВП са отделени 5,2%. Предстои да се пенсионират 600-700 учители, а кандидатстват за работа в системата 1 500.    Проблем в Словения е, че няма свободни места за стажанти. Те работят само по заместване, стажът е платен и неплатен. Платените места стават все по-малко и чрез Европейските фондове са се осигурили 150 стажантски места. Друг проблем е, че 20 – 30 % от учителите работят на срочни договори, което за жените е несигурност за запазване на работното място при отпуск по майчинство. Броят на младите хора е сравнително голям, но трудно се синдикализират, защото са прагматични, търсят изгода от членството, тъй като законодателството е добре уредено и гарантира трудовите им права. 20 000 са младите специалисти, станали членове на синдиката и ползват отстъпка от членския внос. Учителският синдикат подготвя програма с опит от Холандия и Германия, в която се включват студенти, на които се оказва помощ и осигуряване на работно място с цел тяхното синдикализиране.

 

 

 

Босна и Херцеговина: Господин Селведрин Шаторович представи образователната система на страната, която е много усложнена – 14 министерства се занимават с образователната политика. Трудовите възнаграждения на учителите са различни в различните региони, което е проблем. Правят се опити да се децентрализират заплатите на ниво кантони и да се разработят единни разходни стандарти – от 250 до 450 евро. Учители, които имат до 15 години стаж са 50%. Следващите 5 години предстои да се пенсионират само 5% от учителите. Средната учителска заплата е над средната за страната, което е предпоставка желаещите да станат учители да се увеличават. Всеки учител получава 50 евро за топла храна и 230 евро за отпуск (после се връщат), поемат се пътните разходи в радиус до 100 км от населеното място, в което работят. Няма проблем със синдикализирането, защото синдикатът е включен в много дейности – в комисиите при назначаване на учителите; при изработване на критерии, които Министърът приема и при оценяването на кандидатите. Друго преимущество на синдиката е, че при удължаването на трудовите договори, синдикалните членове са с предимство. Успех е  връщането на старата система на оценяване, която доведе до намаляване на административните задължения на учителите.

 

Република Сръбска в Босна и Херцеговина: Господин Драган Гатич – президент на Учителския синдикат на Република Сръбска в рамките на Босна и Херцеговина, обясни, че средната заплата за страна е около 420 евро, но на учителите е по-висока и получават добавка за топла храна. Средната възраст в системата е 42 години и няма свободни места за заемане в дългосрочен план.

 

Участниците в Балканската конференция приеха след дискусия по представените проблеми заключителен документ – резолюция за съвместните действия на балканските учителски синдикати.

 

Международна дейност